Huurincasso.nl
Geef online opdracht
Uw dossiers

Opdrachtformulier huurincasso

 
Gegevens vastgoedbeheerder
   
Naam beheerder
Contactpersoon
Adres
Telefoonnummer
Faxnummer
Bankrekeningnummer en tenaamstelling
   
Gegevens verhuurder/eigenaar
   
Natuurlijke persoon:  
Volledige voornamen
Woonplaats
   
Rechtspersoon:  
Statutaire naam
Woonplaats
   
Gegevens Huurder(s)
   
Natuurlijke personen:  
Volledige voornamen en achternaam
Volledige voornamen en achternaam van echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner
Geboortedatum huurders
   
Rechtspersonen:  
Statutaire naam
Statutaire vestigingsplaats
Adres
Postcode woonplaats
Correspondentieadres
Postcode woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
Dossiernummer KvK
   
Gegevens huurobject
   
Adres gehuurde
     
Type huurruimte: Woonruimte
Bedrijfsruimte
     
Huurovereenkomst voor bepaalde/onbepaalde tijd Bepaalde tijd
Onbepaalde tijd
   
Indien bepaalde tijd looptijd vermelden - - tot - -
   
Gegevens vordering  
   
Bedrag van de vordering
Specificatie van de vordering
Lopende huurverplichting meenemen (indien ja aanvinken)
Met BTW-belaste huur (indien ja aanvinken)
   
Zittende huurder/exhuurder Huurder
Exhuurder
   
Betwiste/onbetwiste vordering Betwiste
Onbetwiste
   
Wel/geen regeling Wel
Geen
   
Ontbinding en ontruiming/nakoming Ontruiming
Nakoming
   
   
Eventuele opmerking  
   
   
Ga terug